Konsertsesongen 2018

4 fantastiske konserter i
Peer Gynt-salen, Nykirken
og Universitetsaulaen