Arve Lindgren

Arve Lindgren

Styreleder
Kjetil Eide

Kjetil Eide

Økonomiutvalget
Per-Lorentz Milotzki

Per-Lorentz Milotzki

Musikkutvalget
Roger Andreas Holme

Roger Andreas Holme

Material og Drift
Sekretær
Markedsutvalget

Torbjørn Karlsen

Torbjørn Karlsen

Miljø- & hytteutvalget