Arve Lindgren

Arve Lindgren

Styreleder
Kjetil Eide

Kjetil Eide

Økonomiutvalget
Per-Lorentz Milotzki

Per-Lorentz Milotzki

Musikkutvalget
Endre Lindtner Jørgensen

Endre Lindtner Jørgensen

Material & drift
Frode Lindstrøm

Frode Lindstrøm

Sekretær
Nora Christiane Huth

Nora Christiane Huth

Markedsutvalget
Torbjørn Karlsen

Torbjørn Karlsen

Miljø- & hytteutvalget