Harald Eikaas

Harald Eikaas er født i Bergen og utdannet som dirigent ved Det kgl. Danske Musikkonservatorium i København og med videregående studier i Berlin. I perioden 1994-1998 var han prosjektansatt dirigent ved Malmö symfoniorkester i Sverige. Eikaas har dirigert en rekke norske profesjonelle orkestre og korps, blant annet Trondheim symfoniorkester, KORK, BFO, BIT 20-ensemble, FMKV med flere. Som pedagog har Eikaas undervist ved flere høgskoler og siden 2004 i ensembleledelse ved Griegakademiet i Bergen. Fra 2003 til 2007 var Eikaas musikksjef i NMF, det siste året også fungerende generalsekretær samme sted. Til daglig er Eikaas leder ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Høgskolen i Bergen.

Relatert