Stian E. Svendsen

Stian E. Svendsen er født og oppvokst i Stavanger. Her begynte han å dirigere i amatørmusikklivet i en alder av 16 år, samtidig som han var aktiv musikant i Stavanger Brass Band. Ved Royal Northern College of Music i Manchester, studerte han orkesterledelse og trompet under Howard Snell, James Gourlay og Edward Warren.

Etter endt utdanning flyttet han til Bergen hvor han har sin base i dag, som freelance dirigent. Stavanger Brass Band, Manger Musikklag, Eikanger Bjørsvik Musikklag, Dragefjellets Musikkorps er noen av mange ensembler han har dirigert innenfor korpsbevegelsen. Han har også gjestet Stabsmusikken i Oslo og Forsvarets Musikkorps Vestlandet ved flere anledninger. Svendsen har initiert flere urfremførelser for både korps og orkester. Han er i dag fast dirigent og musikalsk leder for Universitetets Symfoniorkester i Bergen. Han er også benyttet som dommer i solist og ensemble-/korps konkurranser. Forruten også å være benyttet som gjestedirigent utenlands, har han hatt flere produksjoner med Operaen i Kristiansund og Kristiansund Symfoniorkester de siste årene. Svendsen har også blitt benyttet som assistanse ved større produksjoner i regi av Bergen Filharmoniske Orkester.

Relatert